Mga Laro o Games na Magagamit sa Online Teaching (Games for Online Teaching)


Published in: youtube > Sir Kalmado > Online Games | Published on 09/Aug/2021 17:34

Ang bidyo na ito ay nilikha para maging interaktibo at masaya ang online teaching sa bawat klase ng mga guro sa mga mag-aaral. 10 laro o games na kukuha ...Shared by   |   Permalink


    Spread the love!
   Share on Facebook now