Biologi 7 , Kaj Schmidt


Published in: itune > Ecology,Books,Science & Nature,Young Adult,Science & Nature,Biology > Fun Games | Published on 29/Jun/2020 18:30

2020-06-18T07:00:00Z
Ett inl?st l?romedel och den f?rsta boken i en serie av tre biologib?cker. Denna bok tar upp f?ljande centrala inneh?ll ur l?roplanen: Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillg?ngliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins fl?den. M?nniskans p?verkan p? naturen lokalt och globalt samt hur man p? individ- och samh?llsniv? kan fr?mja h?llbar utveckling. Betydelsen av biologisk m?ngfald och ekosystemtj?nster.Shared by   |   Permalink


    Spread the love!
   Share on Facebook now